Blog

Aardappelland eggen

Apr 17, 2022

Aardappelland eggen

Aardappelland eggen

Voordat er aardappelen gepoot kunnen worden is het nodig om het aardappelland hier klaar voor te maken. Wij doen dit door ons aardappelland te eggen. Een eg maakt de grond zacht, zodat er gemakkelijk aardappelwallen gemaakt kunnen worden tijdens het poten. In deze video ziet u hoe aardappelland eggen er precies aan toegaat.

Ā